Am Hierscht 2011 ass eisen Alphorngrupp gegrennt gin.

  Et woren dat d'Anne Houllard, de Paul Krummes an den Max Thill.

allen drei aus dem Äischdall, déi deen selwechten Interessi um Alphorn-

  blosen hatten.

Nodeems jiidereen en Instrument hat, ass geprouft gin an en éischten

  Concert gouf zu Stengefort ennert dem Numm

"Aischdall-Alphorntrio" gespiilt.

An der Teschenzeit koumen nach zwee Alphornbléiser derbei an zwar

   an der Persoun vum Remy Zahlen an Marx Désirée.

   Dobei as aus dem Trio d' Aischdall-Alphornbléiser entstanen.

   Mir blosen op Concerten, bei kierchlechen Geléenheeten a

   privaten Feieren traditionnell Alphornweisen an och aner bekannt

   a Flott Melodien.

   Den offiziele Setz vun eisem Ensembel ass an der Gemeng Stengefort.

 

 

     

 

 Krummes Paul  Houllard Anni  Thill Max

 Zahlen Remy